Przejdź do treści

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Projekty

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świetogórskiej im Józefa Zeidlera otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura kultury”  na realizację zadania pn „Świętogórska Orkiestra Dęta rozwija kulturę lokalną i kształci muzyków”. Dzięki temu wsparciu powiększyła się liczba adeptów orkiestry a nowi członkowie mogli korzystać z darmowej nauki gry na instrumencie. W ramach projektu zakupiono dziewięć nowych instrumentów. Tuba B – 2 szt., Saksofon Tenorowy – 2 szt., Saksofon Altowy – 1 szt., Saksofon B – 2 szt. Puzon – 2 szt. Klarnet B – 1 szt.


„Qultura w barokowym klasztorze 2023 (IV edycja)”

Projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

1. Projekt „Qultura w barokowym klasztorze 2023” to ARTYSTYCZNE WARSZTATY EDUKACYJNE, które odbyły się w klasztorze Księży Filipinów na Świętej Górze (POMNIK HISTORII PREZYDENTA RP).

2. Projekt odbył się na przełomie czerwca i lipca 2023 r.

3. Liczba uczestników w grupie wiekowej 18-25 lat: 600 osób

4. Młodzież uczestniczyła w warsztatach podzielonych na grupy tematyczne:
– Wspólne dzieło artystyczne
– Edukacja dla kultury
– Ekologia jako sztuka


Projekt pt. „Qultura w barokowym klasztorze 2022” Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego