Przejdź do treści

Członek Honorowy Stowarzyszenia

W ubiegłym roku, na walnym zebraniu, 27 czerwca 2022 roku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera zgodnie ze statutem (Rozdział III, pkt. 4), w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Festiwalu Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA oraz działalności Stowarzyszenia, przyznało tytuły Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia wyjątkowym, zasłużonym osobom, a są nimi:

ks. Zbigniew Starczewski  – długoletni superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, promotor świętogórskiej kultury muzycznej;

Marek Dyżewski – muzykolog, dziennikarz, twórca i juror wielu festiwali. W latach 1990 – 1994 we wrocławskiej Akademii Muzycznej pełnił funkcję rektora.  Utwierdził nas w przekonnaiu, że manuskrypty w bibliotece świętogórskiej to skarb muzyczny. Autor hasła „Józef Zeidler -Polski Mozart”;

Maciej Cieciora – były dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nasz wieloletni przyjaciel, m.in. dzięki niemu pozyskaliśmy dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego na pierwszy festiwal;

prof. Julian Gembalski – muzyk, kompozytor, wirtuoz orga- nów, profesor sztuk muzycznych. Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach (1996 – 2002).  Wykonał projekt i prowadził rekonstrukcję świętogórskich organów, nasz wielki przyjaciel;

Maestro Jerzy Maksymiuk – dyrygent, pianista, kompozytor, wielki ambasador Józefa Zeidlera, Kapeli Świętogórskiej, naszego festiwalu i Świętej Góry;

Stanisław Bukowski – były dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, pomógł nam w promocji festiwalu na antenach PR i przy realizacji naszych wydawnictw fonograficznych;

W tym roku, na walnym zebraniu stowarzyszenia, 12 czerwca 2023 r. przyznaliśmy kolejne tytuły Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia następującym osobom:

Wojciech Nentwig – dyrektor Filharmonii Poznańskiej, jego pomoc i rady były nam bardzo potrzebne przy organizacji pierwszego festiwalu;

Wojciech Kwapisz – były dyrektor Agencji Fonograficznej Polskiego Radia – pomógł nam przy realizacji pierwszej płyty. Polskie Radio było współwydawcą naszych pierwszych wydawnictw muzycznych, dzięki temu znalazły się one w sklepach muzycznych w całej Polsce;

ks. Mirosław Prasek – Prokurator Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce, członek Komitetu Honorowego Festiwalu i nasz wielki przyjaciel;

ks. Marek Dudek – Superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, bez którego pomocy i przychylności niemożliwa byłaby realizacja jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie na Świętej Górze;

Ryszard Piotrowski – dyrektor finansowy gostyńskiej huty szkła Ardagh Group, przedsiębiorstwa, które od wielu lat wspiera nasze działania.  

Jan Dziedziczak – Minister w Kancelarii Premiera RP, pomógł nam w promocji kompozytorów świętogórskich za granicą.