Przejdź do treści

Warsztaty Qultura w barokowym klasztorze

W klasztorze księży filipinów na Świętej Górze (Pomnik Historii) odbyły się warsztaty artystyczne. Celem wydarzenia była aktywizacja artystyczno-kulturalna uczestników, którzy korzystając z różnorodnych form i środków wyrazu tworzyli między innymi dzieła muzyczne, plastyczne, florystyczne i fotograficzne. Poszczególne działania wydobyły kreatywną siłę kultury w kształtowaniu więzi międzyludzkich i odkrywania tożsamości. Uczestnicy mieli także okazję, aby poznać historię i tradycję miejsca, które jest żywym pomnikiem historii spełniającym misję duchową, społeczną i edukacyjną.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.