Przejdź do treści

Sanktuarium Maryjnym na Świętej Górze

  • Web

 

Sanktuarium Maryjne na Świętej Górze


Od najdawniejszych czasów wzgórze opodal miasta Gostynia było nazywane Miejscem Świętym. Pierwsza cudami słynąca kaplica ku czci Matki Bożej istniała tu w roku 1468. Już w 1512 roku biskup poznański Jan Lubrański, badając liczne łaski i cuda doznawane na Świętej Górze, określił to miejsce jako locus sacer (łac. miejsce święte) i locus Matri Dei (łac. miejsce Matki Boga).


Cudownie uzdrowiony magnat wielkopolski Adam Florian Konarzewski stał się pierwszym fundatorem Świętej Góry. Dzięki niemu i wdowie po nim, Zofii z Opalińskich, w latach 1676-1698 wybudowano obecną świątynię – bazylikę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Budowla jest wzorowana na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute, będącej również dziełem Baltasara Longheny. Imponującą kopułę, zakrystię oraz klasztor zaprojektował natomiast Pompeo Ferrari.
Walory historyczne, architektoniczne i duchowe Świętej Góry zostały ukazane przez podniesienie świątyni do godności Bazyliki Mniejszej (1971) i uznanie całego zespołu klasztornego za Pomnik historii Prezydenta RP (2008).


Kustoszami Sanktuarium Świętogórskiego są Księża Filipini, którzy w roku 1668 założyli tu pierwszą w Polsce Kongregację Oratorium św. Filipa Neri. Piękno otoczenia i wyjątkowy duchowy klimat sprawia, że klasztor na Świętej Górze znany jest z domu rekolekcyjnego i różnorodnych propozycji duszpasterskich i wydarzeń kulturalnych. Święta Góra słynie także z odkryć wspaniałych dzieł tutejszych kompozytorów, między innymi Józefa Zeidlera i Maksymiliana Koperskiego.


Ks. Jakub Przybylski COr
Dyrektor Festiwalu