• baner1
  • baner2
  • baner3

zeidler 1dTwórcy Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana” na Świętej Górze zdobyli kolejną nagrodę. Tym razem jest to najwyższe wyróżnienie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.
W poniedziałkowe popołudnie 29 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Do pałacu arcybiskupów poznańskich zostali zaproszeni laureaci nagrody za szczególne osiągnięcia w promocji kultury chrześcijańskiej. Nagrodę tę corocznie przyznaje arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki na terenie Archidiecezji.


Data wręczenia nagród nie była przypadkowa. Wybrano dzień uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów Archidiecezji i miasta Poznania. Stąd też forma nagrody: medal z napisem „Sanctus Petrus – Sanctus Paulus”.Rada inicjatyw naukowych i kulturalnych działająca pod przewodnictwem bpa prof. Marka Jędraszewskiego postanowiła to zaszczytne wyróżnienie przyznać Andrzejowi Sikorskiemu, archeologowi i poecie, który związany jest ze środowiskiem klasztoru Ojców Karmelitów w Poznaniu. Artysta od wielu dziesięcioleci współtworzy „Zeszyty karmelitańskie”, z powodzeniem publikuje swoją sakralną poezję, a jako archeolog od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi najstarszych obiektów kultu chrześcijańskiego na Ostrowie Tumskim, czyli w obrębie Katedry Poznańskiej. Zasługi A. Sikorskiego w pełni ukazała laudacja ku jego czci, wygłoszona przez Przemysława Basińskiego, twórcę i pomysłodawcę „Verba Sacra”.Nagrodę przyznano także Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. W imponującej laudacji, którą wygłosiła prof. Halina Lorkowska, prorektor ds. artystycznych Akademii Muzycznej w Poznaniu, podkreślone zostały zasługi Festiwalu „Musica Sacromontana” w odkrywaniu polskiej kultury narodowej i przywracaniu jej do życia koncertowego. Przemówienie zawierało listę wszystkich nagród i wyróżnień, a także merytorycznie uzasadniało poziom artystyczny gostyńskich koncertów oraz ich znaczenie w zakresie badań nad historią muzyki polskiej. Wychwalano organizatorów festiwalu na Świętej Górze za perfekcyjną organizację, doskonałą promocję i emanujący z nich entuzjazm – za tytaniczną pracę dla ewangelizacji przez kulturę. W laudacji nie pominięto zaproszenia na tegoroczny festiwal i wyrażono szczere gratulacje dla całej ziemi gostyńskiej za tak doskonałe wydarzenie na skalę ogólnopolską.


Po wręczeniu nagrody przez abpa S. Gądeckiego nastąpiły krótkie przemówienia nagrodzonych. W imieniu licznie obecnego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej głos zabrali – najpierw ks. Jakub Przybylski COr, a następnie prezes stowarzyszenia, Krzysztof Fekecz. Wyrażona została szczera wdzięczność i obietnica dalszej pracy dla Świętej Góry i Archidiecezji Poznańskiej.


-- Przyjmujemy tę nagrodę jako znak błogosławieństwa naszego Arcypasterza i będziemy dalej pracować, aby wydobyć z zapomnienia klasztorne archiwum muzyczne – mówił ks. J. Przybylski.
-- Najbardziej cieszy nas fakt, że na koncerty, które organizujemy przybywa bardzo dużo ludzi – z Gostynia i okolicy, a także Wrocławia, Poznania i Warszawy. Jest więc zapotrzebowanie na kulturę przez duże K., jest zapotrzebowanie na wartości wysokie – refleksją dzielił się z obecnymi K. Fekecz.


W spotkaniu uczestniczyli także biskupi pomocniczy – bp M. Jędraszewski i bp G. Balcerek. Oprawę artystyczną powierzono kwartetowi smyczkowemu, partię wokalną „Ave Maria” wykonał wybitny poznański kontratenor Tomasz Raczkiewicz.
Po uroczystości wręczenia nagrody odbyło się spotkanie z Księdzem Arcybiskupem przy kawie.


AGNIESZKA JAKUBOWSKA
gazeta
Nr 26, z dnia 5 lipca 2009


medal 1 09  medal 2 09 medal 3 09


zeidler 1d zeidler 3d zeidler 4d  zeidler 6d


 

fot. Waldemar Wylegalski

 


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt