Przejdź do treści

Dlaczego warto wspierać Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Gostyniu na Świętej Górze?

  • Web

 

Dlaczego warto wspierać Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Gostyniu na Świętej Górze?


Można wyróżnić cztery obszary, na których Festiwal Muzyki Oratoryjnej jawi się jako ważna inicjatywa kulturotwórcza dla miasta Gostyń i Powiatu Gostyńskiego:


1. Obszar artystyczny

» Koncerty w ramach Festiwalu są przykładem kultury wysokiej, ponieważ ideą organizatorów jest przywracanie do życia koncertowego muzycznego dziedzictwa narodowego, jakie zgromadzone jest w klasztorze gostyńskich Filipinów (świadczą o tym m. in. przyznane patronaty Marszałka Sejmu RP oraz Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego)

» Festiwalowe koncerty są odkryciami muzycznymi na skalę ogólnopolską, a nawet europejską (świadczy o tym szerokie zainteresowanie muzykologów)

» Muzyka i sposób organizacji Festiwalu spełniają najwyższe standardy w dziedzinie muzyki klasycznej (świadczą o tym opinie gości festiwalu i wybitni muzycy, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu)


2. Obszar społeczny

» Festiwal jest wydarzeniem, które wyróżnia Gostyń spośród innych miast ( niezwykły walor promocyjny – planowana jest płyta z muzyką Zeidlera, która jest zalążkiem do przyszłej kolekcji z muzyką gostyńskiego kompozytora)

» Wartość Festiwalu doceniło społeczeństwo, które w niespotykanej liczbie uczestniczyło we wszystkich koncertach (ogółem około 5 tysięcy osób); świadczy to o zapotrzebowaniu naszego społeczeństwa na tak zwaną „kulturę wysoką”

» Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej, które organizuje Festiwal wpisuje się w misję samorządu lokalnego, którego celem jest przygotowanie szerokiej oferty kulturalnej dla mieszkańców (dywersyfikacja kultury), którzy byli dobrze poinformowani o Festiwalu (plakaty, spoty reklamowe, telegazeta, artykuły promocyjne) i mogli bezpłatnie uczestniczyć w wydarzeniu (wysoka dostępność oferty)


3. Obszar medialny

» Festiwal został objęty wieloma patronatami medialnymi, w tym na szczególną uwagę zasługuje Telewizja Polska Odział w Poznaniu, Polskie Radio Program II oraz Radio MERKURY w Poznaniu; instytucje te angażują się tylko w wartościowe i dobrze przygotowane przedsięwzięcia

» Wartość gostyńskich koncertów została uznana przez szereg artykułów oraz następujące retransmisje: 1 października 2006 o godzinie 21.00 na antenie Radia Merkury (55 minut), 17 grudnia 2006 roku o godzinie 16.00 na antenie europejskiej Polskiego Radia Program II w czasie prezentacji Polski w dniu święta Euroradia (50 minut) oraz 26 grudnia 2006 roku na antenie TVP3 – koncert w ramach cyklu „Złota kolekcja muzyki Polskiej”, wyemitowany z okazji Bożego Narodzenia (35 minut); audycje patronackie w Radiu Merkury Poznań w ramach „Klasyki muzycznej” red. Aliny Kurczewskiej; stanowi to niezwykłą siłę promocyjną dla Gostynia i regionu

» Aktywne bieżące zainteresowanie mediów lokalnych


4. Obszar finansowy

» Organizatorom udało się w 70 % pozyskać środki finansowe spoza regionu dla promocji i wzbogacenia regionu

» Udział instytucji państwowych spoza regionu – Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury::

» Zainteresowanie sponsorów i darczyńców, którzy chcą inwestować w przedsięwzięcie promujące kulturę wysoką i widzą w gostyńskim Festiwalu swoją szansę i prestiż


 


 


Z opinii muzykologów:


W zbiorach muzykaliów na Świętej Górze w Gostyniu zachowały się materiały nutowe litanii, mszy, nieszporów. Są to dzieła najwyższej próby (Stabat Mater!) wytrzymujące porównanie ze sztuką kompozytorską współczesnych Zeidlerowi.
  
Prof.   Marek Dyżewski


Już pierwsze zetknięcie z muzyką Józefa Zeidlera przekonuje, że jego utwory mogą z powodzeniem stanąć obok spuścizny wielkich klasyków muzyki oratoryjnej z krajów Europy i udowodnić, że polska muzyka sakralna dawnych wieków stanowiła ważną część europejskiego dziedzictwa kulturalnego.
  
Prof. Julian Gembalski, Katowice


Klasztor Filipinów w Gostyniu dysponuje archiwum zawierającym utwory godne ponownego przywrócenia życiu koncertowemu; wśród zachowanych manuskryptów znajdują się również dzieła najwybitniejszych  kompozytorów polskiego klasycyzmu – Józefa Zeidlera i Jana Wańskiego.
  
Prof. Marek Toporowski, Warszawa


Jednym z największych był kompozytor Józef Zeidler, którego twórczość uznaje się dziś za zjawisko wyjątkowe w całej historii muzyki polskiej. (…) Szczególnym powodem dla stworzenia imprezy o wysokiej randze artystycznej jest fakt, że zawarta w zbiorach gostyńskich spuścizna muzyczna jest dotąd niepublikowana.
  
Prof. Julian Gembalski, Katowice


Ponowne wykonanie tych utworów, sporządzenie współczesnych kopii ułatwiających ich wykonanie, być może późniejsze opublikowanie w formie nutowej i płytowej mogłoby stać się impulsem dla zaktywizowania życia muzycznego Gostynia i całego regionu.
  
Prof. Marek Toporowski, Warszawa


Wartość koncertów podniesiona jest przez miejsce, w jakim mają się odbyć. Bazylika na Świętej Górze w Gostyniu jest jednym z największych arcydzieł barokowej architektury w Polsce i stanowi wnętrze o znakomitych walorach akustycznych.
  
Prof. Marek Dyżewski