Przejdź do treści

NOC MUZEÓW 2014

Bazylika Świętogórska, 17 maja 2014 r., koncert na historycznym
fortepianie /hammer klavier/ z 1780 roku – utwory gostyńskiego kompozytora
Jana Kiszwaltera XVIII/IXX w. orazFranza Josepha Haydna i Antonio
Vivaldiego.

fot. Piotr Łukaszewicz

{joomplucat:109}