Przejdź do treści

Polonia i Polacy za Granicą 2022

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w 2022 roku realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Pierwszy projekt to: „POLONEZY WOLNOŚCI – koncert w 90 rocznicę utworzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej” polegający na zorganizowaniu koncertu specjalnego poświęconego muzyce fortepianowej polskich kompozytorów odkrytych w zbiorach klasztoru na Świętej Górze. Koncert dedykowany Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej z okazji 90 leciu istnienia zakonu opiekującego się polakami za granicami Polski.

Wysokość dofinansowania wynosi 19 000 zł całkowity kosz projektu wynosi 21 000 z ł.

Drugi projekt to: „POLONEZY POLSKIE – koncert promujący wybitnego kompozytora polskiego Alfonsa Szczerbińskiego” polegający na zorganizowaniu koncertu w Szwajcarii w sali koncertowej wskazanej przez ambasadę. Celem głównym Koncertu jest po przez prezentacje i promocje: spuścizny muzycznej niedawno odkrytej w archiwach świętogórskiego klasztoru, umacnianie tożsamości narodowej Polaków żyjacych w Szwajcarii. Przywrócenie do życia muzycznego Europy dzieł kompozytorów takich jak Alfons Szczerbiński , którego twórczość porównywalna jest z klasykami europejskimi oraz promocja współczesnych wykonań tych kompozycji. Kolejnym celem jest prezentacja Polskiej kultury muzycznej na najwyższym poziomie artystycznym, mieszkańcom Szwajcarii a szczególnie Polakom tam mieszkającym.

Wysokość dofinansowania wynosi 36 600 zł całkowity kosz projektu wynosi 40 600 z ł.