Przejdź do treści

PLENER ARTE SACROMONTANA

 

Uczestnicy pleneru malarskiego Arte Sacromontana 2022

Anna Bochenek – Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Prowadzi pracownię Malarstwa i Rysunku w Katedrze Architektury Wnętrz na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Ponadto kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Swoje prace prezentowała na ponad 50 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W obszarze jej zainteresowań jest pejzaż obserwowany jednocześnie z wielu perspektyw, tworzący poczucie czasu istniejące w obrazie. 


Elżbieta Wasyłyk – jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu ( obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 uzyskała doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2012 tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest dr hab. prof. ndzw. Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i projektowaniem witraży, krytyką sztuki i poezją. Maluje i komentuje swoje poczynania, zarówno od strony ideowej, jak i technicznej, hojnie ujawniając sekrety swej kuchni malarskiej. Punktem wyjścia jej kompozycji jest zazwyczaj figura ludzka, traktowana jednak symbolicznie, jako naczynie duchowe.


Marek Haładuda – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz). Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Waltosia. Dr hab. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Obecnie profesor w dziedzinie sztuki, kierownik IX Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Malarstwo jest dla niego zapisem nie tylko refleksji intelektualnej, ale także emocji, marzeń i intuicji. Obraz jest niczym malarski”pamiętnik”, który wypełniają spostrzeżenia dotyczące otaczającej przyrody czy swego rodzaju „życiowych” doświadczeń. 


Wiesława Markiewicz – Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem artystycznym uzyskała w 1982 roku w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego. Obecnie, od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Wiesława Markiewicz jest przede wszystkim kolorystką i pejzażystką. Malowany krajobraz ujmuje rozlegle, patrząc na niego z wysoka, jak z lotu ptaka lub w dalekiej perspektywie, wyłaniającej się często zza pierwszoplanowego elementu – ramy okna, muru, wysokich traw. W takim spojrzeniu gubią się szczegóły, pejzaż staje się grą barwnych płaszczyzn i plam. To malarski zachwyt nad kształtem i barwą świata.


Małgorzata Mizia – malarka, architekt, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Głównym obszarem jej zainteresowań jest malarstwo sztalugowe i ceramika.  Wzięła udział w wielu wystawach zbiorowych, związkowych, poplenerowych. Stale uczestniczy w międzynarodowych plenerach interdyscyplinarnych, również zagranicznych.Tematyka jej badań konsekwentnie krąży wokół związków architektury jako dyscypliny technicznej z gałęziami sztuk pięknych i nauk humanistycznych.


Eugeniusz Molski – artysta plastyk, ceramik i podróżnik. Urodzony w 1942 roku w Bagienicach. Jest absolwentem PLSP w Nałęczowie i PWSSP (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta ) we Wrocławiu. Dyplom otrzymał w 1969 w malarstwie architektonicznym i ceramice. W latach 1969 – 2006 pracował w Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uprawia malarstwo, malarstwo ścienne, ceramikę, rzeźbę. Ma w swoim dorobku ponad 180 wystaw indywidualnych i 200 zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2007 roku obchodził 40-lecie pracy twórczej. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach kolekcjonerów krajowych i zagranicznych. 


Daniel Pielucha – absolwent Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1985 roku na Wydziale Grafiki w Katowicach uzyskał dyplom. Rodzaj uprawianego przez artystę malarstwa sztalugowego jest nazywany „NADREALIZMEM POLSKIM”. Malarz w swych dziełach, wzorem wielkich poprzedników szuka cech świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem dla warsztatu i historii malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy charakter. Inspiracje znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji, w związku z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej. Ludowość wsi polskiej, wierzenia i obyczaje to sceneria wizji malarskich, w których autor wyraża swój stosunek do współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka. 


Karol Bąk – absolwent Wydziału Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu)w Poznaniu. Od początku zafascynowany był malarstwem, grafiką oraz rzeźbą. Studia ukończył w 1989 roku dwoma dyplomami z wyróżnieniem z grafiki (u prof. Tadeusza Jackowskiego) oraz rysunku (u prof. Jarosława Kozłowskiego). Po studiach Karol Bąk zajmował się głównie rysunkiem i miedziorytnictwem, a dalej również projektowaniem komercyjnym. W drugiej połowie lat 90. zainteresował się malarstwem olejnym, od 2000 roku zajmuje się nim zawodowo. Do dziś ta technika jest mu najbliższa – przez kilkanaście lat namalował kilkaset obrazów olejnych na płótnie, które są największym, choć nie jedynym fragmentem jego dorobku.


Izabela Wolska – W rzeczywistości Izabela Gwiazdowska – używa nazwiska rodowego jako pseudonimu artystycznego. Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom z grafiki warsztatowej u prof Andrzeja Załeckiego w 2006 roku. 

W malarstwie inspiruje się urodą przemijających struktur, blaknięciem wspomnień, filozofią, psychologią, alchemią; poszukuje doskonałości w tym, co niedoskonałe, świadomie wprowadza element przypadku do procesu twórczego. W 2016 roku objęta mecenatem artystycznym przez firmę ZIPSEE. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.


Krystyna Uta Różańska-Gogolewska – Krystyna Uta Różańska-Gorgolewska – polska malarka, krytyk sztuki, kurator. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 2010 roku uzyskała dyplom z malarstwa u prof. Mariusza Kruka. Studiowała także w latach 1995-2000 na Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Wicedyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu za kadencji Piotra Bernatowicza. Od stycznia 2020 roku zastępca dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dla artystki ważne są idee prawdy, piękna i dobra, misję malarstwa we współczesnym świecie widzi w poszerzaniu odbioru tych wartości i wzroście ich znaczenia.


Aleksandra Adamczak (komisarz pleneru) – absolwentka Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Z wyróżnieniem ukończyła pracownię malarstwa u prof. Andrzeja Niekrasza. Magister sztuki, grafik komputerowy, animator kultury, kurator.  Malarka wierna jest malarstwu sztalugowemu. Najczęściej uprawia malarstwo olejne oraz akrylowe, chociaż nie stroni od eksperymentu z techniką i formą. Głównymi tematami malarstwa Aleksandry są pejzaż, kobiecy portret symboliczny, konie. To w tej przestrzeni kreuje własny świat wizji i doznań. Gdzie przyroda nie jest traktowana odtwórczo, ale stanowi pretekst do stworzenia dzieła, gdzie przenikają się osobiste sfery myślenia i odczuwania.


Wernisaż wystawy poplenerowej ARTE SACROMONTANA

W piątek, 2 grudnia 2022 roku w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum odbyło się uroczyste otwarcie poplenerowej wystawy ARTE SACROMONTANA. Jej organizatorami są: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera oraz Muzeum w Gostyniu.Na ekspozycji znajduje się 12 prac artystów, którzy uczestniczyli na przełomie września i października 2022 roku w plenerze malarskim podczas XVII edycji Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana – malarska wizja stworzenia świata. Można zatem zobaczyć dzieła: Karola Bąka, Anny Bochenek, Marka Haładudy, Wiesławy Markiewicz, Małgorzaty Mizia, Eugeniusza Molskiego, Daniela Pielucha, Krystyny Uta Różańca-Gorgolewskiej, Elżbiety Wasyłyk, Izabeli Wolskiej. Komisarzem wystawy jest Aleksandra Adamczak, która podczas wernisażu opowiedziała o plenerze i okolicznościach jego organizacji. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera informuje, że istnieje możliwość nabycia prezentowanych na wystawie prac, a środki pieniężne w całości zostaną przeznaczone na organizację przyszłorocznego pleneru.Na wernisaż przybyli m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, prof. Krzysztof Maćkowiak, dr Zbigniew Kulak oraz liczne grono miejscowych plastyków. Ekspozycja będzie czynna do 30 grudnia 2022 roku.

ROBERT CZUB, Dyrektor Muzeum w Gostyniu