Przejdź do treści

Muzyka Alfonsa Szczerbińskiego w szwajcarskim Rapperswil-Jona

W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2022 roku Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, we współpracy z Ambasadą Polski w Szwajcarii oraz Instytutem Pileckiego, zorganizowało koncert POLONEZY POLSKIE. Był to jednocześnie koncert promujący Alfonsa Szczerbińskiego, wybitnego polskiego kompozytora, którego działa niedawno odkryto na Świętej Górze.

Koncert odbył się w sali bankietowej hotelu „Schwanen”. Od samego początku polskiej obecności w mieście hotel był miejscem silnie związanym z mieszkająca w Szwajcarii Polonią. Warto przypomnieć, że w uroczystym obiedzie 3 maja 1891 roku, w 100-lecie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczestniczyła Maria Konopnicka. Dotychczasową siedzibą muzeum był rapperswilski zamek z XIII wieku, który jednak w tym roku przeszedł pod zarząd lokalnych władz. Imponujący zabytkowy zespół budynków dawnego hotelu „Schwanen”, państwo polskie nabyło pod koniec czerwca br., jako nową siedzibę dla Muzeum Polskiego.

Nasz koncert w tym nowym miejscu był pierwszym historycznym i niejako inauguracyjnym wydarzeniem zorganizowanym wspólnie z Ambasadą RP. Po hymnach Polski i Szwajcarii głos zabrała Pani Iwona Kozłowska, Ambasador RP w Szwajcarii, pochodząca z Leszna, a także Pan Martin Stöckling, Prezydent Miasta Rapperswil-Jona. Słowo wprowadzenia do koncertu wygłosił ks. Jakub Przybylski COr, dyrektor Festiwalu MUSICA SACROMONTANA, Filipin ze Świętej Góry w Gostyniu.

W pierwszej części koncertu usłyszeliśmy polonezy i mazurki Fryderyka Chopina, utwory fortepianowe Ignacego Paderewskiego oraz pieśni Stanisława Moniuszki.

Cała druga część poświęcona była wybitnemu polskiemu kompozytorowi Alfonsowi Szczerbińskiemu, którego manuskrypty znajdują się w bibliotece świętogórskiej. Entuzjastycznie przyjęty koncert zakończyła wzruszająca pieśń autorstwa Szczerbińskiego, do wiersza Adama Asnyka pt. „Szczęście”.

Publiczność, która wypełniła salę do ostatniego miejsca, długo oklaskiwała wykonawców tego wydarzenia:  tenora Tomasza Krzysicę oraz pianistę Roberta Adamczaka.

Na koncert zaproszono przedstawicieli szwajcarskiej Polonii oraz Prezydenta Miasta i parlamentarzystów. Ze względu na szczególne znaczenie Muzeum Polskiego, które zawsze było instytucją polsko-szwajcarską, dało się odczuć, że taką pozostanie i że miasto Rapperswil nadal będzie mocno zakorzenione w polskiej tożsamości, umacniając wspólnotę polską w Szwajcarii.

Naszą małą grupę wspaniale ugościł ks. Jerzy Chłopeniuk z parafii św. Małgorzaty w Wald. Od 22 lat pełni on posługę w Szwajcarii. Przy tej okazji mogliśmy poznać życie jego parafii i otwartość parafian.

Był to nasz siódmy zagraniczny wyjazd promujący świętogórskich kompozytorów. Poprzednie koncerty odbyły się: w Rzymie (2015), Lwowie (2016), Wiedniu (2017), Wilnie (2018), Grodnie (2018) i w Londynie (2019). Każdy z tych wyjazdów był inny. Każdy wyjazd to też nowe doświadczenie. Koncert 11 listopada poza granicami kraju był szczególny, ponieważ, uruchamiając wyobraźnię, mogliśmy choć w niewielkim stopniu doświadczyć tęsknoty za ojczyzną, jaką doświadczali nasi przodkowie w czasach zaborów. Poza tym za granicą hymn Polski zawsze jeszcze bardziej wzrusza.

Nasz koncert otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022”. PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW.

Leszek Jankowski