Przejdź do treści

Świętogórskie Muzykalia na Białorusi

Dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera, zorganizowało kolejny koncert „Odkrycia Polskiej Muzyki Oratoryjnej” promujący wybitnych kompozytorów świętogórskich wśród Polonii poza granicami ojczyzny. Tym razem, pod koniec października los padł na Grodno na Białorusi. Koncert odbył się dzięki pomocy organizacyjnej Konsulatu Generalnego RP, a szczególnie dzięki osobistemu zaangażowaniu Konsula Generalnego w Grodnie pana Jarosława Książka i dzięki uprzejmości i gościnności pastora Wladimira Tatarnikowa.
joomplu:6573Miejscem koncertu, z uwagi na prawo białoruskie, był kościół ewangelicko – luterański św. Jana w Grodnie. Niedawno wyremontowany, wybudowany w stylu neogotyckim na początku XX wieku kościół, wypełnili Polacy mieszkający w Grodnie. Sporą grupę słuchaczy stanowili także rodowici Białorusini. Wydarzenie otworzyli: gospodarz miejsca pastor Wladimir Tatarnikow, który powitał artystów, organizatorów koncertu i licznie zgromadzoną publiczność oraz ksiądz Jakub Przybylski COr, który przedstawił historię odkryć muzyki na Świętej Górze, oraz zaprezentował kompozytorów tam tworzących. W programie koncertu znalazły się kompozycje Józefa Zeidlera, Józefa Novotnego oraz Cesara Franka. Artyści wykonali również kompozycje klasyków – Fryderyka Haendla czy Franciszka Schuberta. Wszystkie te utwory zaprezentowali członkowie Kapeli Świętogórskiej i soliści Iwona Hossa – sopran i Bartosz Gorzkowski – tenor. Grodzieńska publiczność była
zachwycona koncertem, czemu dała wyraz owacjami na stojąco. Słuchaczom szczególnie spodobała się piękna kompozycja J. Zeidlera „Modlitwa o deszcz”, która była bisowana dwa razy.
Myślę, że dla artystów, organizatorów a szczególnie Polaków zgromadzonych w kościele św. Jana był to wyjątkowy czas obcowania z kulturą polską, której ślady można zobaczyć w wielu miejscach Grodna i Białorusi.
joomplu:6576Warto wspomnieć, że w koncercie uczestniczył Konsul Generalny RP w Grodnie – Jarosław Książek. Na zakończenie koncertu Konsul wręczył wiązankę biało czerwonych kwiatów artystom i podziękował za tak wspaniałe promowanie kultury polskiej wśród mieszkańców Białorusi. Z kolei, prezes stowarzyszenia Krzysztof Fekecz wręczył, jako podziękowanie za pomoc w organizacji koncertu, komplet płyt z Festiwalu Musica Sacromontana konsulowi i pastorowi.
W rozmowie po koncercie z konsulem i pastorem doszliśmy do wniosku, że koncert ten był szczególnie ekumeniczny, bo odbywał się na Białorusi, gdzie dominującą religią jest prawosławie, odbywał się w kościele ewangelickim, a wykonywana była muzyka kompozytorów katolickich.
Korzystając z okazji pobytu na Białorusi, organizatorzy postanowili zobaczyć miejsca związane z kulturą polską. Między innymi zwiedzili piękną katedrę w Grodnie, odwiedzili dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, naszej wybitnej pisarki. Odwiedzili też cmentarz, na którym jest pochowana. Pojechali także do Nowogródka, aby odwiedzić dworek, w którym urodził się i spędził lata dziecięce Adam Mickiewicz, a gdzie dziś mieści się muzeum naszego wieszcza. Po drodze odwiedzili jeszcze jedno miejsce, które poświęcone jest innemu wybitnemu Polakowi. W maleńkiej wiosce Stare Wasiliszki odwiedzili dom-muzeum, w którym mieszkał Czesław Wydrzycki, czyli wszystkim znany wybitny muzyk Czesław Niemen. We wszystkich miejscach, które na Białorusi odwiedzali członkowie Stowarzyszenia zachowało się wiele śladów polskości i kultury polskiej.

Krzysztof Fekecz

Więcej zdjęć – patrz Galeria