Przejdź do treści

Nagrodzeni za tytaniczną pracę dla kultury

zeidler 1d

zeidler 1dTwórcy Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana” na Świętej Górze zdobyli kolejną nagrodę. Tym razem jest to najwyższe wyróżnienie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.
W poniedziałkowe popołudnie 29 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Do pałacu arcybiskupów poznańskich zostali zaproszeni laureaci nagrody za szczególne osiągnięcia w promocji kultury chrześcijańskiej. Nagrodę tę corocznie przyznaje arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki na terenie Archidiecezji.


Data wręczenia nagród nie była przypadkowa. Wybrano dzień uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów Archidiecezji i miasta Poznania. Stąd też forma nagrody: medal z napisem „Sanctus Petrus – Sanctus Paulus”.Rada inicjatyw naukowych i kulturalnych działająca pod przewodnictwem bpa prof. Marka Jędraszewskiego postanowiła to zaszczytne wyróżnienie przyznać Andrzejowi Sikorskiemu, archeologowi i poecie, który związany jest ze środowiskiem klasztoru Ojców Karmelitów w Poznaniu. Artysta od wielu dziesięcioleci współtworzy „Zeszyty karmelitańskie”, z powodzeniem publikuje swoją sakralną poezję, a jako archeolog od wielu lat zajmuje się badaniami naukowymi najstarszych obiektów kultu chrześcijańskiego na Ostrowie Tumskim, czyli w obrębie Katedry Poznańskiej. Zasługi A. Sikorskiego w pełni ukazała laudacja ku jego czci, wygłoszona przez Przemysława Basińskiego, twórcę i pomysłodawcę „Verba Sacra”.Nagrodę przyznano także Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. W imponującej laudacji, którą wygłosiła prof. Halina Lorkowska, prorektor ds. artystycznych Akademii Muzycznej w Poznaniu, podkreślone zostały zasługi Festiwalu „Musica Sacromontana” w odkrywaniu polskiej kultury narodowej i przywracaniu jej do życia koncertowego. Przemówienie zawierało listę wszystkich nagród i wyróżnień, a także merytorycznie uzasadniało poziom artystyczny gostyńskich koncertów oraz ich znaczenie w zakresie badań nad historią muzyki polskiej. Wychwalano organizatorów festiwalu na Świętej Górze za perfekcyjną organizację, doskonałą promocję i emanujący z nich entuzjazm – za tytaniczną pracę dla ewangelizacji przez kulturę. W laudacji nie pominięto zaproszenia na tegoroczny festiwal i wyrażono szczere gratulacje dla całej ziemi gostyńskiej za tak doskonałe wydarzenie na skalę ogólnopolską.


Po wręczeniu nagrody przez abpa S. Gądeckiego nastąpiły krótkie przemówienia nagrodzonych. W imieniu licznie obecnego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej głos zabrali – najpierw ks. Jakub Przybylski COr, a następnie prezes stowarzyszenia, Krzysztof Fekecz. Wyrażona została szczera wdzięczność i obietnica dalszej pracy dla Świętej Góry i Archidiecezji Poznańskiej.


Przyjmujemy tę nagrodę jako znak błogosławieństwa naszego Arcypasterza i będziemy dalej pracować, aby wydobyć z zapomnienia klasztorne archiwum muzyczne – mówił ks. J. Przybylski.
Najbardziej cieszy nas fakt, że na koncerty, które organizujemy przybywa bardzo dużo ludzi – z Gostynia i okolicy, a także Wrocławia, Poznania i Warszawy. Jest więc zapotrzebowanie na kulturę przez duże K., jest zapotrzebowanie na wartości wysokie – refleksją dzielił się z obecnymi K. Fekecz.


W spotkaniu uczestniczyli także biskupi pomocniczy – bp M. Jędraszewski i bp G. Balcerek. Oprawę artystyczną powierzono kwartetowi smyczkowemu, partię wokalną „Ave Maria” wykonał wybitny poznański kontratenor Tomasz Raczkiewicz.
Po uroczystości wręczenia nagrody odbyło się spotkanie z Księdzem Arcybiskupem przy kawie.


AGNIESZKA JAKUBOWSKA
gazeta
Nr 26, z dnia 5 lipca 2009


medal 1 09  medal 2 09 medal 3 09


zeidler 1d zeidler 3d zeidler 4d  zeidler 6d


 

fot. Waldemar Wylegalski