Przejdź do treści

O przygotowaniach do festiwalu słów kilka

gazeta

Pełną parą trwają przygotowania do III Festiwalu Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Zaplanowano cztery niezwykłe koncerty, których będziemy mogli posłuchać w świętogórskiej bazylice w ostatni weekend września (27 i 28) oraz w pierwszy weekend października (4 i 5).Wydrukowano już festiwalowe plakaty, które zostały rozesłane do placówek kulturalnych na terenie Wielkopolski. Wkrótce znajdą się także na gostyńskim deptaku oraz na słupach ogłoszeniowych – nie tylko w naszym powiecie.
Mecenasi kultury, sponsorzy i patroni medialni otrzymali już zaproszenia na Festiwal Muzyki Oratoryjnej. Skrócony program imprezy rozdawany będzie wiernym przed bazyliką po niedzielnych mszach. Ponadto będzie można go wkrótce znaleźć w formie dodatku w Ngg oraz w Dzienniku Informacyjnym „ABC”. Opracowywana jest publikacja, w której znajdą się szczegółowe informacje na temat planowanych koncertów i ich wykonawców.
Po imprezie jej organizatorzy zamierzają wydać także kalendarz na rok 2009, w którym znajdą się zdjęcia z tegorocznego festiwalu.
Wszystkie materiały poligraficzne przygotowuje gostyńska firma „Netbox”. Autorem projektów graficznych jest Maciej Gerowski.Organizatorzy dokonali już rezerwacji miejsc hotelowych dla wykonawców. W bazylice planowana jest rozbudowa podestu dla wykonawców, by mogły zagrać jeszcze liczniejsze orkiestry.
Tradycyjnie już po festiwalu ukaże się dwupłytowy album z nagraniami zarejestrowanymi w bazylice. Sprzęt do nagrań wypożyczony zostanie z poznańskiego Radia Merkury.

Agnieszka Jakubowska
gazeta
Nr 36, z dnia 7 września 2008