Przejdź do treści

Laur dla muzycznych zapaleńców

4czerwca

 

4czerwca

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera znalazło się w gronie wyróżnionych „Laurem Gostynia. Nagrody twórcze, które przyznawane są przez gostyńskich radnych począwszy od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, wręczono w niedzielę 1 czerwca podczas Dni Gostynia. Tegoroczne święto miasta obchodzone było w szczególnym okresie 730-lecia grodu nad Kanią.


Rada Miejska uchwałą z dnia 25 kwietnia przyznała SMMŚ nagrodę twórczą „Laur Gostynia” za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu muzyki wybitnych polskich kompozytorów epoki klasycyzmu tworzących w Gostyniu oraz za promocję ziemi gostyńskiej poprzez organizację cyklu niekonwencjonalnych przedsięwzięć kulturalnych.

Agnieszka Jakubowska
gazeta