Reklama
Reklama

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Manuskrypty

Biblioteka Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogaty, liczący ok. 180 pozycji zbiór muzykaliów. Wśród nich znajdują się cenne rękopisy, najstarsze pochodzące z roku 1754, a także druki muzyczne. Kapela Świętogórska, której początki sięgają XVII wieku, dysponowała własnym repertuarem nutowym, obejmującym gatunki muzyczne określone programem uroczystości nabożeństw w kongregacji. Nuty zgromadzone od XVII do XIX wieku były  często pozyskiwane od sąsiadujących ośrodków muzycznych, takich jak Borek Wielkopolski, Grodzisk czy Gniezno. Wzbogacaniu zbiorów sprzyjała również wymiana muzyków i praca kopistów przepisujących nuty dla własnego użytku. W wyniku kasaty kongregacji gostyńskiej, przeprowadzonej przez Prusy w roku 1876, zbiory muzyczne uległy w znacznym stopniu rozproszeniu i zniszczeniu. Odzwierciedla to spis muzykaliów przeprowadzony w 1881 roku i ostatni spis inwentarzowy przeprowadzony w 1970 roku przez księdza Władysława Ziętarskiego.

W wyniku uporządkowania i opracowania zbiorów, w 2003 roku powstał Katalog Tematyczny Muzykaliów Gostyńskich. Jego autorka -  Danuta Idaszak  -  podkreśla specyfikę zbiorów, w których zachowała się spora kolekcja kompozycji litanijnych, wykonywanych z okazji uroczystości i nabożeństw ku czci Matki Bożej. Wśród zachowanych kompozycji najważniejsze miejsce zajmują dzieła polskich twórców: Jana Wańskiego (10 litanii – największy w Polsce zbiór tego kompozytora), Franciszka Ścigalskiego, Antoniego Habla i Wojciecha Dankowskiego. Na szczególną uwagę zasługują utwory Józefa Zeidlera, który przez 20 lat działał w Kapeli i dla niej tworzył. Zachowało się 16 jego utworów – w tym 11 litanii. Ponadto zbiory świętogórskie zawierają spory dorobek kompozytorów czeskich, takich jak Jan Antoni Kożeluch, Jan Baptista Lohr, Václav Pichl, František Pokorný. Jak każda typowa orkiestra z drugiej połowy XVIII wieku, Kapela Świętogórska posiadała w swoim repertuarze utwory Haydna, Mozarta, Dittersdorfa, Pleyela, Hoffmeistra i Riessa. Tłumaczy to fakt pojawienia się w katalogu ponad 20 utworów instrumentalnych, głównie symfonii.

Zachowane w dobrym stanie muzykalia gostyńskie służą jako materiał do kolejnych prac magisterskich, doktorskich i opracowań muzykologicznych. Przede wszystkim jednak stanowią bezcenne źródło materiału muzycznego dla orkiestr i solistów występujących w ramach Festiwalu Musica Sacromontana.

 

Wojciech Czemplik
Dyrektor artystyczny festiwalu

 


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel zapowiedzi

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt