• baner1
  • baner2
  • baner3

sobota, 26 września 2020 r., godz. 19:30
MISTYCZNA RADOŚĆ

Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater
Paweł Łukaszewski – Luctus Mariae
Ludwig van Beethoven – Sonata Cis-moll op. 27 nr 2 (oprac. Jakub Kowalewski)

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS
Anna Duczmal-Mróz – dyrygent
Anna Mikołajczyk-Niewiedział - sopran
Wanda Franek – mezzosopran

 

XIII-wieczna sekwencja Stabat Mater, opisująca cierpienie Matki stojącej pod Krzyżem, od wieków stanowi niesłabnącą inspirację dla poetów, malarzy i kompozytorów. Wśród jej opracowań wyjątkowe miejsce zajmuje kompozycja Giovanniego Battisty Pergolesiego. Napisane dla lokalnej wspólnoty dzieło szybko stało się najczęściej wydawanym utworem
w XVIII wieku i najpopularniejszym 
Stabat Mater trzech ostatnich stuleci. „Wielbiono go za niezwykłą urodę melodii, komunikatywność przekazu, piękne i subtelne oddanie muzyką affectus tristitiae. Pergolesi ujął strofy Stabat Mater w postaci kantaty – cyklu duetów i arii solowych, w dwuczęściowym typie da chiesa. Styl kościelny podkreślony jest okazjonalnym użyciem kontrapunktu, dominuje tu jednak ekspresja bliska świeckiej kantacie i operze (co bywało przedmiotem krytyki, zwłaszcza w kręgu teoretyków niemieckich
i francuskich tego czasu; stanowiło też argument w sławnej 
querelle des Bouffons)" (Piotr Maculewicz, z bookletu płyty).

W roku 2010, dla uczczenia 300. rocznicy urodzin Pergolesiego, Paweł Łukaszewski skomponował Luctus Mariae (Żałość Maryi) – dzieło bezpośrednio nawiązujące do słynnej kantaty barokowego mistrza. Utwór powstał do współczesnego łacińskiego wiersza,
o analogicznej strukturze i podobnym przesłaniu, napisanego przez prof. Jerzego Wojtczaka-Szyszkowskiego. Łukaszewski, zachowując podobieństwa pod względem budowy (13 części, podział na arie i duety), obsady i strony afektywnej, korzysta z właściwych swojemu stylowi współczesnych środków wyrazu, poszerzonej tonalności i wymagającej wobec śpiewaków faktury wokalnej. Premierą fonograficzną dzieła było nagranie zrealizowane
w Wielkim Refektarzu zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, w dniach
28–31 lipca 2017.

 

niedziela, 27 września 2020 r., godz. 18:30
SKARBY BIBLIOTEKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ
Alfons Szczerbiński - prawykonania utworów
Koncert w 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena

Alfons Szczerbiński - Pieśni bez słów op.22
Alfons Szczerbiński - Sonata na skrzypce i fortepian op.30 / prawykonanie
Aleksander Tansman - Sonata nr 2
Ludwig van Beethoven - Sonata na skrzypce i fortepian No. 9 “Kreutzer”
Alfons Szczerbiński - Pieśni bez słów op.22 / Robert Adamczak – fortepian

Klaidi Sahatci – skrzypce/ Antonio Stradivari “ex Wieniawsky”, 1719
Tomasz Krzysica – tenor
Ksawery Miecznik – sopran chłopięcy
Giorgio Koukl – fortepian
Robert Adamczak – fortepian

 

Wśród ponad 200 rękopisów i starodruków muzycznych zachowanych w bibliotece świętogórskiej szczególne miejsce zajmuje zbiór nut, pamiątek i dokumentów związanych
z
Alfonsem Szczerbińskim. Pianista i kompozytor urodzony w Gostyniu, dzięki wielkiej determinacji ukończył z wyróżnieniem Berlińską Królewską Akademię Sztuki. Jego utwory na fortepian, skrzypce i pieśni na głos solowy cudem przetrwały do czasów współczesnych w formie rękopisów. Przed zniszczeniem w okresie zaborów i wojen uchroniła je bratanica kompozytora, Maria Szczerbińska, której intencją było stworzenie na Świętej Górze muzeum poświęconego jej stryjowi. Maria Szczerbińska była w latach powojennych częstym gościem u księży filipinów na Świętej Górze. Odwiedzała tu wówczas swojego brata, ówczesnego superiora zgromadzenia księży filipinów – Stanisława Szczerbińskiego. Po raz pierwszy w tym roku usłyszymy sonaty skrzypcowe Szczerbińskiego opracowane na podstawie rękopisu. Tym większe to wyróżnienie dla festiwalu, że usłyszymy je w interpretacji znakomitego skrzypka, który zagra na instrumencie Antonio Stradivariego należącym kiedyś do Henryka Wieniawskiego.

 

sobota, 3 października 2020 r., godz. 19:30
NUTY WIELKIEGO PASTERZA
Koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

TREBUNIE TUTKI
AFFABRE CONCINUI

NUTY WIELKIEGO PASTERZA
Krzysztof Trebunia – słowa i muzyka

Wolfgang A. Mozart – Ave Verum Corpus
Aloys Kothe – Adoramus
Oskar Kamiński – Locusiste
Marek Raczyński – Ave Regina Caelorum
Jan Szopiński – Missa Sancti Adalberti (Kyrie, Gloria)

NUTY WIELKIEGO PASTERZA autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki są muzycznym wspomnieniem Papieża-Polaka, blisko związanego z górami i ludźmi gór. To dzieło przekazuje treści i emocje wszystkim zachowującym w pamięci naszego wielkiego rodaka, częstuje entuzjazmem pierwszych miesięcy pontyfikatu, radością osobistych spotkań, ale też żalem i wzruszeniem trudnych doświadczeń. To nastrojowy program zawierający muzyczne wspomnienia z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i Jego wizyt na Podhalu, utwory autorskie z płyty „Podniesienie” - dedykowanej Ojcu Świętemu i wręczonej mu podczas specjalnej audiencji, osobiste wspomnienia rodziny Trebuniów-Tutków i fragmenty „Listu artystów do Ojca Świętego”, ulubione przez Papieża melodie góralskie oraz utwory z albumu „Pieśni Chwały”, zwieńczone charyzmatycznym utworem „Góry Cię chwalą” z płyty nagranej wspólnie z Twinkle Brothers, zawiezionej do Watykanu przez ks. prof. Józefa Tischnera.

Trebunie-Tutki to muzykująca od pokoleń góralska rodzina, która przeszła ewolucję od kapeli góralskiej po zespół koncertujący na wielkich festiwalach. Jako jedyny zespół z Polski, wielokrotnie znalazł się w pierwszej dziesiątce World Music Charts Europe Europejskiej Unii Radiowej.

AFFABRE CONCINUI to znany zespół wokalny śpiewający a cappella, został założony w 1983r. w Poznaniu. Członkowie zespołu są wychowankami dwóch znanych poznańskich chórów chłopięco-męskich, S. Stuligrosza i J. Kurczewskiego. Zespół zaśpiewał do tej pory ponad 1200 koncertów w największych ośrodkach kulturalnych kraju, a także poza jego granicami. Kilkakrotnie artyści występowali także w Bazylice na Świętej Górze.

 

niedziela, 4 października 2020 r., godz. 18:30
ARS DIVINA - PIĘKNO MUZYKI RELIGIJNEJ

Jan Křtitel Vaňhal – Preambulum I (in C), Fuga III (in D)
Ferdinando Gasparo Bertoni – Sinfonia per Organo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-17910 – Fantazja f-moll , KV 608
Julian Gembalski – Fantazja na temat Litanii Józefa Zeidlera
James Whitbourn – Requiem canticorum
Henryk Mikołaj Górecki – Pieśni Maryjne op. 54
Paweł Łukaszewski – Magnificat

Julian Gembalski – organy

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA

Anna Szostak – dyrygent

 

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA pod dyrekcją Anny Szostak wystąpi wraz z saksofonistą Pawłem Gusnarem i organistą Tomaszem Orlowem. Koncert rozpocznie utwór brytyjskiego kompozytora, Jamesa Whitbourna Requiem canticorum na chór mieszany, saksofon sopranowy i organy. James Whitbourn jest cenionym współczesnym twórcą muzyki chóralnej, czterokrotnie nominowanym do nagrody Grammy. Jego utwory prezentowane są w prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, w tym podczas ważnych wydarzeń państwowych. Po nim usłyszymy dwie pieśni maryjne Henryka Mikołaja Góreckiego, Matko Najświętsza i Ach, jak smutne jest rozstanie - z cyklu Pieśni Maryjne op. 54 na chór mieszany a capella. Mistrzostwo kompozytora, którego 10. rocznicę śmierci chcemy upamiętnić, wyraża się tutaj w pełnym pokory podejściu do tradycyjnego pierwowzoru oraz w prostej i subtelnej harmonizacji. Na zakończenie, w wykonaniu wszystkich artystów zabrzmią wybrane fragmenty utworu Magnificat Pawła Łukaszewskiego na saksofon sopranowy, chór mieszany i organy. Kompozytor ten należy do grona najwybitniejszych reprezentantów muzyki sakralnej w Polsce, zaś jego olbrzymi dorobek, zwłaszcza w dziedzinie muzyki chóralnej, jest często wykonywany i nagrywany przez artystów na całym świecie.

Julian Gembalski to wybitny kompozytor, improwizator i wirtuoz organów, profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 1996–2002 rektor tej uczelni. Ze Świętą Górą związany jest dzięki wielu koncertom, wydawnictwom muzycznym, a przede wszystkim jako autor koncepcji naprawy i częściowej rekonstrukcji instrumentu organowego w Bazylice Świętogórskiej. Jest także nieocenionym popularyzatorem odkryć muzycznych biblioteki gostyńskiego klasztoru.


 

           Od najdawniejszych czasów wzgórze opodal miasta Gostynia było nazywane locus sacer (łac. miejsce święte) i locus Matri Dei (łac. miejsce Matki Boga). Już w roku 1468 istniała tu pierwsza cudami słynąca kaplica ku czci Matki Bożej. Cudownie uzdrowiony magnat wielkopolski Adam Florian Konarzewski stał się pierwszym fundatorem Świętej Góry. Dzięki niemu i wdowie po nim, Zofii z Opalińskich, w latach 1676-1698 wybudowano obecną świątynię – bazylikę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz św. Filipa Neri. Jest ona wzorowana na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute, będącej również dziełem Baldassara Longheny. Imponującą kopułę, zakrystię oraz klasztor zaprojektował natomiast Pompeo Ferrari. Walory duchowe, historyczne i architektoniczne Świętej Góry zostały ukazane przez podniesienie świątyni do godności Bazyliki Mniejszej (1971) i uznanie całego zespołu klasztornego za Pomnik Historii Prezydenta RP (2008). Od 1668 roku kustoszami Sanktuarium Świętogórskiego są księża filipini, których charyzmatem jest ewangelizacja przez szeroko pojętą kulturę.

           Klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogatą tradycję muzyczną. Rozpoczynając swoją pracę duszpasterską w Polsce, księża filipini realizowali ideę oratoryjną św. Filipa Neri, który działał w Rzymie w XVI wieku. W swojej oryginalnej metodzie głoszenia Ewangelii wielką rolę przypisywał muzyce, przez którą łatwiej dotrzeć do głębi ludzkiego serca. W związku z tym gromadził w swoim oratorium także wybitnych muzyków i kompozytorów, takich jak Giovanni Animuccia, czy Giovanni Pierluigi da Palestrina oraz dał początek oratorium jako nowej formie muzycznej. Od XVII wieku istniała w Gostyniu kapela świętogórska, która uświetniała uroczystości religijne, a także koncertowała na dziedzińcu klasztornym. Była to kontynuacja filipińskiej tradycji muzycznej, która mogła przybrać w Gostyniu wielkie rozmiary dzięki wsparciu ze strony fundatorów – Konarzewskich, Mycielskich i Opalińskich. Ambicją Zgromadzenia było zatrudnianie najwybitniejszych muzyków i kompozytorów. Tworzyli oni nowe utwory dla potrzeb istniejącego sanktuarium, a także gromadzili dzieła muzyczne największych ówczesnych europejskich mistrzów. Naszą muzyczną schedą jest więc kilkusetletnia biblioteka kapeli. W związku z tym w archiwach znajdują się do dziś kopie utworów m. in. Haydna, Mozarta, Diterrsdorfa, Cherubiniego, Pokornego, Novotnego, Pichla, Stamitz’a, Lohr’a, Habla oraz oryginalne utwory polskich kompozytorów m. in. Jana Wańskiego, Franciszka Ścigalskiego, Maksymiliana Koperskiego oraz Józefa Zeidlera. Ostatnie badania muzykologiczne archiwaliów muzycznych w klasztorze na Świętej Górze potwierdzają ich niespotykane walory. Bardzo liczne siedemnasto- i osiemnastowieczne manuskrypty stanowią niezwykle cenne dziedzictwo narodowe. Znaczenie prawykonań w czasie naszego festiwalu jest tym cenniejsze, że zawartość świętogórskiego archiwum muzycznego jest dotąd niepublikowana.

           Wszyscy, którzy uczestniczą w koncertach Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana podkreślają nie tylko wspaniałą akustykę bazyliki świętogórskiej, ale także wyjątkową duchową atmosferę. Ta świątynia jest nie tylko piękna i wspaniale przygotowana na każdy koncert, ale ma w sobie coś niewyrażalnego, pozazmysłowego. Przez te mury mówią wieki modlitw, nabożeństw, nawróceń i cudów oraz dawnych wykonań muzyki świętogórskich mistrzów. Wszystko to sprawia, że koncerty w bazylice mistycznie przenoszą nas w zupełnie inny czas. Na tym przecież polega doświadczenie sacrum: zatrzymuje się chronos – naturalny bieg rzeczy, a wypełnia się kairos – święty czas przeżywania wartości i wznoszenia serc ku nachylającemu się niebu. O taki wymiar każdego koncertu i każdego zarejestrowanego utworu troszczy się spoglądająca z cudownej ikony Świętogórska Róża Duchowna.

Ks. Jakub Przybylski COr

Dyrektor festiwalu

 
PROGRAMY POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU

 

XIV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2019 - zobacz

14. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2019 - Programm DE


XIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2018 - zobacz

13. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2017 - Programm DE

 

 

XII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2017 - zobacz

12. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2017 - Programm DE

 

 

XI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2016 - zobacz

11. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 

 

X Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2015 - zobacz

10. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 

 

- IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2014 - zobacz

9. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2014 - Programm DE

 

VIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTA

 

 

 

- VII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2012 - zobacz

7. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2012 - Programm DE

 

 

 - VI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2011 - zobacz

6. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2011 - Programm DE

 

- V Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2010 - zobacz

5. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2010 - Programm DE

 

- IV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2009 - zobacz

4. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2009 - Programm DE

 

 

 

  - III Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2008 - zobacz

3. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2008 - Programm DE

 

- II Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2007 - zobacz

 

 

 

- I Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2006 - zobacz

 

 

 


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt