• baner1
  • baner2
  • baner3

Biblioteka Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogaty, liczący ok. 180 pozycji zbiór muzykaliów. Wśród nich znajdują się cenne rękopisy, najstarsze pochodzące z roku 1754, a także druki muzyczne. Kapela Świętogórska, której początki sięgają XVII wieku, dysponowała własnym repertuarem nutowym, obejmującym gatunki muzyczne określone programem uroczystości nabożeństw w kongregacji. Nuty zgromadzone od XVII do XIX wieku były  często pozyskiwane od sąsiadujących ośrodków muzycznych, takich jak Borek Wielkopolski, Grodzisk czy Gniezno. Wzbogacaniu zbiorów sprzyjała również wymiana muzyków i praca kopistów przepisujących nuty dla własnego użytku. W wyniku kasaty kongregacji gostyńskiej, przeprowadzonej przez Prusy w roku 1876, zbiory muzyczne uległy w znacznym stopniu rozproszeniu i zniszczeniu. Odzwierciedla to spis muzykaliów przeprowadzony w 1881 roku i ostatni spis inwentarzowy przeprowadzony w 1970 roku przez księdza Władysława Ziętarskiego.

W wyniku uporządkowania i opracowania zbiorów, w 2003 roku powstał Katalog Tematyczny Muzykaliów Gostyńskich. Jego autorka -  Danuta Idaszak  -  podkreśla specyfikę zbiorów, w których zachowała się spora kolekcja kompozycji litanijnych, wykonywanych z okazji uroczystości i nabożeństw ku czci Matki Bożej. Wśród zachowanych kompozycji najważniejsze miejsce zajmują dzieła polskich twórców: Jana Wańskiego (10 litanii – największy w Polsce zbiór tego kompozytora), Franciszka Ścigalskiego, Antoniego Habla i Wojciecha Dankowskiego. Na szczególną uwagę zasługują utwory Józefa Zeidlera, który przez 20 lat działał w Kapeli i dla niej tworzył. Zachowało się 16 jego utworów – w tym 11 litanii. Ponadto zbiory świętogórskie zawierają spory dorobek kompozytorów czeskich, takich jak Jan Antoni Kożeluch, Jan Baptista Lohr, Václav Pichl, František Pokorný. Jak każda typowa orkiestra z drugiej połowy XVIII wieku, Kapela Świętogórska posiadała w swoim repertuarze utwory Haydna, Mozarta, Dittersdorfa, Pleyela, Hoffmeistra i Riessa. Tłumaczy to fakt pojawienia się w katalogu ponad 20 utworów instrumentalnych, głównie symfonii.

Zachowane w dobrym stanie muzykalia gostyńskie służą jako materiał do kolejnych prac magisterskich, doktorskich i opracowań muzykologicznych. Przede wszystkim jednak stanowią bezcenne źródło materiału muzycznego dla orkiestr i solistów występujących w ramach Festiwalu Musica Sacromontana.

 

Wojciech Czemplik
Dyrektor artystyczny festiwalu


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt